S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

De Stichting Schools for Youth stelt voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Stichting Schools for Youth moet een project duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat het uiteindelijk zonder ondersteuning moet kunnen voortbestaan.
Er moet een duidelijke aanvraag met een beleidsplan worden ingediend waarin is opgenomen het doel, de middelen en het te evalueren eindresultaat.
De organisatie die aanvraagt heeft een transparante opzet, professionele leiding, heldere verantwoordingslijnen en is erkend door de lokale overheden.
Wij geven geen lumpsum financiële ondersteuning aan het project zelf maar betalen vooral de uitvoerders zodat we de voortgang van het project goed kunnen monitoren (eerst de bonnetjes zien).

Voor onze microkredieten vragen we uitsluitend een kostendekkende rentevergoeding. De ondernemer die een microkrediet krijgt moet een leerling in dienst nemen en hem of haar het vak leren.

 


E-mailen