S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty


 

 

 Maak kennis met de Stichting Schools for Youth

Onze doelstelling
De Stichting Schools for Youth helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. Ze ondersteunt lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jeugd en jongeren die leven in armoede, zodat ze naar school gaan om een beroepsopleiding te volgen, ondanks de slechte leefomstandigheden.

Het uitgangspunt van Schools for Youth
Schools for Youth versterkt gemeenschappen. Wij beschouwen een school, een wijk, een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap. Door de oorlog zijn verbanden in de gemeenschap verloren gegaan en nu staat voor iedereen het eigen belang voorop. De aanpak van Schools for Youth is er op gericht om de gemeenschapszin  op en rond scholen en lokale bedrijven weer te activeren, zodat projecten gemeenschappelijk gedragen worden en duurzaam zullen zijn.

Wat doet Schools for Youth?

 • Met lokale initiatiefnemers zorgen voor goede en voldoende beroepsscholing.

 • Lokale gemeenschappen ondersteunen en hen stimuleren om lager beroepsonderwijs  mogelijk te maken.

 • Lokale bedrijven stimuleren om (weer) gemeenschapszin op te pakken en leerlingen goed te begeleiden.

 • Jeugd en jongeren die door armoede niet naar school kunnen kort financieel ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen en af te maken.

 • Jongeren met een beroepsopleiding helpen een eigen inkomen te genereren

 • Zoeken naar individuele en institutionele donateurs om ons werk te ondersteunen.

  Voor meer informatie kunt u ons
  Beleidsplan inzien.

 

Alleen scholing helpt 

Schools for Youth stelt zich op het standpunt dat  een beroepsopleiding een absolute voorwaarde is om te kunnen ontsnappen aan armoede. De gemeenschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Alleen lokaal aangestuurde initiatieven zijn duurzaam

Schools for Youth werkt samen en stimuleert, gemeenschappen en scholen maar neemt niet over.

 

 

 

 
 • Wilde Ganzen
  Wilde Ganzen
 • Stichting Jong
  Stichting Jong
 • van Helden relatiegeschenken
  van Helden relatiegeschenken
 • Heel veel gulle gevers
  Heel veel gulle gevers
 • Notariskantoor Pinkse in Oss
  Notariskantoor Pinkse in Oss