S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

Het Bestuur van de Stichting Schools for Youth

Het bestuur van de Stichting Schools for Youth bestaat tenminste uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen. 

Ons beloningsbeleid is simpel. Er is geen beloning voor de activiteiten van het bestuur. We vragen het bestuur en onze vrijwilligers de gemaakte kosten niet te declareren maar als donatie aan de Stichting te schenken. Ingeval dit problemen oplevert kan maximaal de werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

  

 


Jaap Kool, voorzitter, is psychiater met
een sterke affiniteit voor Afrika. Hij is
gespecialiseerd in de behandeling van
psychotrauma en kwam zodoende in
contact 
met de projecten die
Schools for Youth ondersteunt.

 

Marja Verzijlberg, secretaris
i
s onderwijskundige met o.a. ervaring in Afrika en Jemen.
Mijn motto is
Onderwijs is een noodzaak.
Een maatschappij kan niet zonder een goed
opgeleide  bevolking. 
Kennis is macht. 
(Goed) Onderwijs is de basis voor een beter,
vaak gezonder en daardoor gelukkiger leven.

   

 

 

Paul Kalis is als Chief Operating Officer lid van het executive comittee van een  Nederlandse krediet en  financieringsmaatschappij. Binnen Schools for Youth is Paul verantwoordelijk voor financiën en micro financiering. 
Mijn persoonlijke Why: Iedereen is gelijk en iedereen verdient een eerlijke kans.
How: Omstandigheden creëren waarin mensen in beweging kunnen komen, samen bijzondere prestaties leveren en zo hun dromen voor een betere toekomst waarmaken in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is.


 


E-mailen