S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Toekomstige projecten gebaseerd op onze visie

Scholengemeenschap voor beroepsopleidingen
Schools for Youth wil John Fisher School helpen aan een goed geoutilleerde scholengemeenschap die jongeren in achterstandsposities beroepsopleidingen kan geven. Daarbij moet het businessmodel zo opgezet worden dat tenminste 10% van kinderen uit de doelgroep van Schools for Youth bestaat en gratis onderwijs kan volgen.

Vervolgplannen
Het John Fisher School (JFS) is in ontwikkeling en behoeft  ondersteuning om faciliteiten ten behoeve van meer beroepsonderwijs te kunnen neerzetten en om te voorzien in onderwijsmiddelen.  Naast de al bestaande opleiding tot kleuterlerares, de kokspopleiding, de ICT-opleiding en een Burgerschapscursus voor het lagere beroepsonderwijs wordt  nu ook een opleiding tot Community Nurse voorbereid.

De keuken heeft stromend water nodig om goed te kunnen functioneren. We moeten z.s.m. een put slaan die goed water levert.  De proefboringen zijn gedaan, nu nog geld om de put te slaan en aan te sluiten op de keuken.

Om in de toekomst zelfvoorzienend te kunnen zijn en tegelijkertijd  kansarme kinderen  een beroepsopleiding, beurs of gratis onderwijs te kunnen blijven geven zijn aanvullende bronnen van inkomen nodig. We plannen in eerste instantie drie visvijvers voor de kweek van Tilapia en Meerval en ook een kippenfarm. Dat worden dan ook weer nieuwe opleidingsplaatsen. We breiden dat dan weer uit met een restaurant en kunnen het koppelen aan de dan al bestaande maaltijd bezorg dienst. Zo zijn er nog volop plannen die we graag met uw bijdrage tot stand brengen.

Het uiteindelijke doel is om de keten van beroepsopleidingen (financieel) zelfstandig te laten functioneren. Daarna kan Schools for Youth naar een andere regio/land/continent om een soortgelijk project op te zetten.

Initiatief om opleidingen tot Community Nursete starten

In augustus 2018 heeft Schools for Youth het initiatief genomen om een opleiding tot Community Nurse te starten. Daartoe hebben we een concept opleidingscurriculum geschreven. Dit is de basis geweest voor een ontwikkeling die nu overgenomen is door de Universiteit van Lira, de gezondheidszorg autoriteiten in Lira en de John Fisher School. Financiering en Corona zorgen voor vertraging maar nu de nodige vergunningen zijn verkregen kan het plan ten uitvoer worden gebracht. Daarvoor is nog wel een financiële injectie nodig om de bibliotheek en het skills lab te outilleren.

Model uitzetten in andere regio's 

Op de langere termijn willen wij het model uit Lira uitzetten in andere regio’s waar gelijksoortige problemen als in Lira, Uganda heersen. Daarvoor gaan we het in Lira gebruikte model zo beschrijven dat dit gekopieerd kan worden.

 


E-mailen