S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

Toekomstige projecten gebaseerd op onze visie

Scholengemeenschap voor beroepsopleidingen
Schools for Youth wil John Fisher School helpen aan een goed geoutilleerde scholengemeenschap die jongeren in achterstandsposities beroepsopleidingen kan geven. Daarbij moet het businessmodel zo opgezet worden dat tenminste 10% van kinderen uit de doelgroep van Schools for Youth bestaat en gratis onderwijs kan volgen.

Initiatief om opleidingen tot Public Health Worker en Nurse te starten
In augustus 2018 heeft Schools for Youth het initiatief genomen om een opleiding tot sociaal verpleegkundige te starten. Daartoe hebben we een concept opleidingscurriculum geschreven. Dit is de basis geweest voor een ontwikkeling die nu overgenomen is door de Universiteit van Lira, de gezondheidszorg autoriteiten in Lira en de John Fisher School.

Er wordt nu gewerkt aan een diploma-opleiding (HBO-niveau) voor Public Health Worker. De diploma-opleiding voor Social Nurse kan daarna opgezet worden. Universiteit, overheid en John Fisher School zijn voortvarend aan de slag gegaan. 

Werken met micro kredieten  SfY Foundation
De ideeën die we hebben voor micro kredieten zijn we verder aan het uitwerken.
De hoofdgedachte is dat je beter je sponsorgeld steeds weer kan inzetten voor de gemeenschap, laten circuleren, dan eenmalig weggeven. Daarnaast moet het geld in ieder geval leiden tot opleidingsplaatsen voor kwetsbare jeugd in post war gebieden. 

Dit is de gedachte: we lenen microkredieten aan kleine ondernemingen die daarmee kunnen uitbreiden. De kosten van het krediet moeten door de ondernemer worden gedragen, maar de aanvullende rente -vaak tot 30 %- wordt niet in rekening gebracht. Daarvoor moet de ondernemer een of meer leerlingen in dienst nemen, het vak leren en naar school laten gaan voor aanvullend onderwijs. Er ontstaan zo leer-werk trajecten die de geselecteerde jeugd na een korte tijd –denk aan een jaar – aan een beroep helpt en dus levenslang een inkomen.
We moeten nog wel veel zaken uitzoeken. Hoe doe je de assessment van ondernemers en jeugd? Hoe zorg je voor lage kosten, maar ook voor een hoge zekerheid bij het terugkrijgen van het uitgeleende geld, enz. 
We zijn niet uniek met het idee van micro kredieten, we kunnen veel leren van micro krediet verstrekkers en hebben al wat contacten gelegd. Maar we zijn wel uniek als het gaat om het koppelen aan leer-werk trajecten en het opleiden van kwetsbare jeugd.
Daarom het verzoek laat ons weten of u mee wil denken als u ervaring heeft met micro kredieten.

Dit zijn voorbeelden van de verantwoordelijkheid die Schools for Youth neemt voor het welzijn van jeugd en gemeenschappen opdat ze betere scholingskansen krijgen en daardoor aan  armoede kunnen ontsnappen. 

Model uitzetten in andere regio's 
Op de langere termijn willen wij het model uit Lira uitzetten in andere regio’s waar gelijksoortige problemen als in Lira, Uganda heersen. Daarvoor gaan we het in Lira gebruikte model zo beschrijven dat dit gekopieerd kan worden.