S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty

Toekomstige projecten gebaseerd op onze visie

Scholengemeenschap voor beroepsopleidingen
Schools for Youth wil John Fisher School helpen aan een goed geoutilleerde scholengemeenschap die jongeren in achterstandsposities beroepsopleidingen kan geven. Daarbij moet het businessmodel zo opgezet worden dat tenminste 10% van kinderen uit de doelgroep van Schools for Youth bestaat en gratis onderwijs kan volgen.

Initiatief om opleidingen tot Public Nurse te starten
In augustus 2018 heeft Schools for Youth het initiatief genomen om een opleiding tot sociaal verpleegkundige te starten. Daartoe hebben we een concept opleidingscurriculum geschreven. Dit is de basis geweest voor een ontwikkeling die nu overgenomen is door de Universiteit van Lira, de gezondheidszorg autoriteiten in Lira en de John Fisher School.

Er wordt nu gewerkt aan een diploma-opleiding (HBO-niveau) voor Social Nurse. De Lira University, overheid en John Fisher School zijn voortvarend aan de slag gegaan. 

Werken met micro kredieten  SfY Foundation
De ideeën die we hebben voor microkredieten zijn we verder aan het uitwerken. Zie het Project Initiation Document
De hoofdgedachte is dat je sponsorgeld beter kan inzetten om de gemeenschap te versterken door voor kwetsbare en arme  jeugd beroepsopleidingen mogelijk te maken.

Dit is de gedachte: we zorgen voor microkredieten aan kleine ondernemingen die daarmee kunnen uitbreiden. Daarvoor werken we samen met een lokale bank. De ondernemer moet de hoofdsom aflossen en SfY betaalt de rente. Daarvoor moet de ondernemer een of meer leerlingen in dienst nemen, het vak leren en naar school laten gaan voor aanvullend onderwijs. Er ontstaan zo leer-werk trajecten die de geselecteerde jeugd na een korte tijd –denk aan een jaar – aan een beroep helpt en dus levenslang een inkomen.
We zijn nu in onderhandeling met een bank. Bereiden de assessment van ondernemers en jeugd voor waarbij de lokale gemeenschappen worden betrokken. 
We zijn niet uniek met het idee van microkredieten, maar we zijn wel uniek als het gaat om het koppelen aan leer-werk trajecten en het opleiden van kwetsbare jeugd.
Daarom het verzoek laat ons weten of u mee wil denken als u ervaring heeft met micro kredieten.

Dit zijn voorbeelden van de verantwoordelijkheid die Schools for Youth neemt voor het welzijn van jeugd en gemeenschappen opdat ze betere scholingskansen krijgen en daardoor aan  armoede kunnen ontsnappen. 

Model uitzetten in andere regio's 
Op de langere termijn willen wij het model uit Lira uitzetten in andere regio’s waar gelijksoortige problemen als in Lira, Uganda heersen. Daarvoor gaan we het in Lira gebruikte model zo beschrijven dat dit gekopieerd kan worden.

 


E-mailen