S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Toekomstige projecten gebaseerd op onze visie

Verduurzaming van het project
Schools for Youth heeft de afgelopen jaren geleerd om zich strikt aan de eigen doelstelling te houden: beroepsopleidingen bieden voor jeugd die dat zelf (of hun verzorgers) niet kan betalen.

Ons volgende doel is zorgen voor een systeem waarbij onze financiële inbreng niet meer noodzakelijk is voor xe respectievelijke opleidingen.

Effectonderzoek
We doen onderzoek naar het effect van ons project. We vervolgen onze studenten vijf jaar na het beëindigen van hun opleiding om te zien of hun sociaaleconomische situatie verbeterd is en ook zo blijft.

Model uitzetten in andere regio's 

Op de langere termijn willen wij het model uit Lira uitzetten in andere regio’s waar gelijksoortige problemen als in Lira, Uganda heersen. Daarvoor gaan we het in Lira gebruikte model zo beschrijven dat dit gekopieerd kan worden.

 


E-mailen