S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

Adopteer een Scholier

We adopteren kinderen die door armoede niet naar school kunnen. We richten ons op jongeren die de beroepsopleiding daardoor niet kunnen volgen. 

Met het uiteindelijk behalen van een beroepsopleiding kunnen zij een inkomen genereren en de armoede ontstijgen. Er zijn zoveel kinderen die te arm zijn om naar school te gaan dat we kritisch zijn in wie we toelaten.
Het openbare basisonderwijs in Uganda is gratis, maar heel erg slecht waardoor er weinig jongeren doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Daardoor zijn jongeren niet in staat om een vervolg- of beroepsopleiding te volgen. Beroepsopleidingen zijn niet gratis in Uganda. Voor € 450 euro kan een jongere een jaar naar school gaan, inclusief verplicht uniform, boeken, goede voeding en onderdak voor zover ze geen onderdak hebben of als ze ver weg wonen.
We hebben reeds een start gemaakt met tienermoeders en wezen die aan hun lot zijn overgelaten.

 

 

 

 


E-mailen