S C H O O L S  for  Y O U T H

                     Escaping Poverty


Het laatste nieuws 

Klik hieronder op de Link voor het laatste nieuws over de Noodhulp:

 

  Noodhulp

De Coronacrisis in Lira, Oeganda: 

Armoede dreigt voor de bevolking!

Er is geen volledige lockdown meer, maar voorzieningen functioneren nog niet volledig. Oude trauma’s herleven. 
De scholen mogen beperkt weer open, maar de meeste leerlingen blijven thuis en zijn verstoken van onderwijs. 
Nog niet iedereen kan werken, maar men probeert wel wat geld te verdienen. Ook de kinderen worden ingezet nu ze niet naar school kunnen. Veel mensen vervallen in oude patronen. 

Voor dagloners geldt 1 DAG NIET WERKEN = 1 DAG NIET ETEN 

Eerst geld voor eten en daarna pas voor school.
Meisjes worden uitgehuwelijkt, want elke mond die niet gevoed hoeft te worden is er één minder.

In Lira, op de restanten van het vluchtelingenkamp en naast een krottenwijk zijn we in 2017 een project voor kansarme jongeren gestart. Met financiële hulp en steun van velen! We hebben de John Fisher School voor beroepsopleidingen helpen ontwikkelen. Dit project dreigt door de crisis mis te gaan.
 HELP ONS DE SCHOOL OPEN TE KRIJGEN

De overheid stelt veiligheid en hygiëne als voorwaarde voor heropening van de school.
We bouwen een hek met poorten en leveren hygiënische voorzieningen. Daarbij is hulp hard nodig.


 Help de community van John Fisher School door deze crisis!

Geef op  

NL42 RABO 0327 2389 84      t.n.v.     Schools for Youth    

o.v.v.   NoodhulpDaarmee helpen we de leerlingen, docenten, staf en families van de JF School door deze crisis. De actie steunt de community van JF School met voorzieningen om de school weer te mogen openen. Zo houden we de John Fischerschool en het project  van Schools for Youth voor kansarme jongeren in leven. 

Laat uw reactie achter en stuur een e-mail naar  info@schoolsforyouth.org

In de eerste helft van 2020 hebben we een noodhulpactie gehouden 


 Een impressie van het werk van Stichting Schools for Youth

Wie zijn wij in het kort

Schools for Youth is een stichting die gemeenschappen in (voormalige) oorlogsgebieden versterkt. We doen dit door beroepsscholing te organiseren voor jongeren die dat niet kunnen betalen. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan de armoede, verslaving en tienerzwangerschap. Scholieren lopen stage bij lokale bedrijven, die wij in ruil daarvoor steunen met een microkrediet. Onze bijdrage is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn laten we het over aan de lokale gemeenschap en kiezen we een nieuw project.


Onze doelstelling
De Stichting Schools for Youth helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. Ze ondersteunt lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jeugd en jongeren die leven in armoede, zodat ze naar school gaan om een beroepsopleiding te volgen, ondanks de slechte leefomstandigheden.

Het uitgangspunt van Schools for Youth
Schools for Youth versterkt gemeenschappen. Wij beschouwen een school, een wijk, een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap. Door de oorlog zijn verbanden in de gemeenschap verloren gegaan en nu staat voor iedereen het eigen belang voorop. De aanpak van Schools for Youth is er op gericht om de gemeenschapszin  op en rond scholen en lokale bedrijven weer te activeren, zodat projecten gemeenschappelijk gedragen worden en duurzaam zullen zijn.

Wat doet Schools for Youth?

  • Met lokale initiatiefnemers zorgen voor goede en voldoende beroepsscholing.

  • Lokale gemeenschappen ondersteunen en hen stimuleren om lager beroepsonderwijs  mogelijk te maken.

  • Lokale bedrijven stimuleren om (weer) gemeenschapszin op te pakken en leerlingen goed te begeleiden.

  • Jeugd en jongeren die door armoede niet naar school kunnen kort financieel ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen en af te maken.

  • Jongeren met een beroepsopleiding helpen een eigen inkomen te genereren

  • Zoeken naar individuele en institutionele donateurs om ons werk te ondersteunen.

    Voor meer informatie kunt u ons
    Beleidsplan inzien.

 

Alleen scholing helpt 

Schools for Youth stelt zich op het standpunt dat  een beroepsopleiding een absolute voorwaarde is om te kunnen ontsnappen aan armoede. De gemeenschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Alleen lokaal aangestuurde initiatieven zijn duurzaam

Schools for Youth werkt samen en stimuleert gemeenschappen en scholen, maar neemt niet over.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mailen