S C H O O L S  for  Y O U T H

                    Escaping Poverty -  Help je mee?

John Fisher Youth Initiative Foundation in Lira, Uganda

John Fisher Youth Initiative Foundation (JFYIF) in Lira Uganda richt zich o.a. op kinderen en jongeren, die leven en opgroeien in armoede en in gebieden waar min of meer recent een oorlog is geweest. JFYIF heeft geen winstoogmerk. Deze foundation beheert de John Fisher School die begon als het John Fisher Teachers Training Institute. De foundation is juridisch goed opgezet, kent een heldere managementstructuur en een transparante verantwoordingslijn. Het businessmodel is op orde, de “winst” wordt in uitbreiding van de scholengemeenschap gestoken.
Naast betalende leerlingen wil JFYIF ook een aantal niet betalende of gesubsidieerde plaatsen aan kinderen gunnen die behoren tot de doelgroep van Schools for Youth.
De John Fisher Scholengemeenschap verzorgt middelbare beroepsopleidingen en ook uit een kleuter- en lager school die dient als een "demonstration school" voor de docentenopleiding van de beroepsopleidingenschool.

De activiteiten van JFYIF worden mogelijk gemaakt door de niet aflatende inspanningen  van de directeur George Okello Rember. Hij moet aan de JFYI Foundation transparant verantwoording afleggen. John Fisher Teachers Training Institute is geaccrediteerd door de Kyambogo universiteit in Kampala.

 


E-mailen